ข่าวสาร
ติดต่อ...ช.พ.ค.-ช.พ.ส. Call Center 0-2288-4500    //////    ติดต่อ...หอพัก สกสค. โทร. 02-6546430-34
...
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
ประจำเดือนพฤศจิกายน 57
ชพค. : 514.00 บาท
ชพส. : 235.00 บาท
ดูย้อนกลับ

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ เขียนโดย อนัชชา จันทร์หอม (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)    วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 15:41 น.

ผลงานที่อนุมัติให้ได้รับวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ

ก. งานวิจัย

1. ขวัญใจ  พิรุณ

2. วราภรณ์  อินทรรักษ์

ข. ผลงานทางวิชาการ

1. พรทิพย์  โชติกสถิตย์

2. จำนงค์ โพธิ์ขำ

3. นาฏยา เสือเพ็ง

4. กานดา  สูรย์ราช

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:19 น.
 

ข่าวสารภายใน สกสค.

  • login เพื่อส่งข่าวสารภายใน