สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
ประชุมพิจารณาร่างประกาศและหลักเกณฑ์ฯ โครงการรางวัล "พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค."
 14 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
โครงการเสริมสร้างความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่เข้าใจ สกสค. บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณครู
 9 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.
 8 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค." ประจำปี พ.ศ.2561
 4 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ลงนาม (MOU)
 7 พ.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
 2 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.mail.go.th