ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ณ หอประชุมคุรุสภา
 16 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
 14 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ
 6 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก
 26 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี
 23 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภาคใต้
 23 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 21 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
 19 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
 7 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...