ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน สกสค.
 8 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี
 6 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
 5 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
 2 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 16 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
มอบนโยบายและบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
 12 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก
 11 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี
 6 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด
 4 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดระยอง
 3 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...