ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วย การสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2560
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์