ประชาสัมพันธ์ที่พักบริเวณใกล้เคียง หอพัก สกสค. ในช่วงงานครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯ
Image