ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครูรับมอบแอลกอฮอลล์เจลจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Image


รูปภาพ