คำสั่งที่ 544/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์