สกสค. ขอร่วมสนับสนุนนักรบเสื้อกาวน์ แด่โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
Image


รูปภาพ