พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดกษัตราธิราช วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Image