เลขาธิการฯ สกสค. นำทีมผู้บริหารรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เข็มแรก
Image

 เลขาธิการฯ สกสค. นำทีมผู้บริหารรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เข็มแรก

        เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยโรงพยาบาลครู ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เข็มแรกให้แก่ผู้บริหาร สกสค. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลครู เพื่อเป็นภูมิป้องกันตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมและรับการฉีดวัคซีนเป็นรายแรก ตามด้วย รศ.ดร.มังกร  โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลครู ในส่วนของวัคซีนล็อตแรกที่ทางโรงพยาบาลครูได้รับจำนวน 80 โดส ซึ่งระหว่างการฉีดวัคซีนทางโรงพยาบาลครูได้ประสานหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่มาดูแลในระหว่างการฉีดวัคซีนด้วย


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ