คำสั่งที่ 143/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปฏิบัติงานเลขานุการ
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์