วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 9 กันยายน 2564
Image

  วันคล้ายวันสถาปนา

 สำนักงานคณะกรรมการ สกสคครบรอบ 18 ปี

 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 18 ปี วันที่ 9 กันยายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับรูปแบบการจัดงานวิถีใหม่รูปแบบ New Normal ปรับกิจกรรมด้านพิธีการ ลดจำนวนผู้ร่วมงาน และยกเลิกบางกิจกรรม โดย นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายประเสริฐ บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วพลสง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ และรศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร เป็นตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ได้แก่ องค์เทพพระพฤหัสบดี ศาลตายาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และท่านทวี บุณยเกตุ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 12   ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการสัมผัส  

กัลยรัตน์ / ภาพ

ดวงกมล / ข่าว

วชิราวุธ / กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ