ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มวุฒิและการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ พ.ศ. 2556
Image

ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มวุฒิและการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ พ.ศ. 2556

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์