คำสั่งที่ 4/2565 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ชำนัญพิเศษไปปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะ
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์