คำสั่งที่ 33/2565 เรื่อง ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์