คำสั่งที่ 47/2565 เรื่อง มองอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ปฏิบัติการแทน
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์