สกสค. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี
Image

สกสค. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา และยูทูปคุรุสภา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วย


กัลยรัตน์ : ข่าว

นุชรี : ภาพ

วชิราวุธ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ