ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย การจัดตั้งกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพสำนักงานจังหวัด พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
Image

ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย การจัดตั้งกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพสำนักงานจังหวัด พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์