ข่าว สกสค.จ.นครพนม : โครงการออกให้บริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ครั้งที่ 9/2565 และกิจกรรมตรวจสุขภาพดวงตา เพื่อคัดกรองต้อกระจก ฟรี!!
Image