ข่าว สกสค.จ.สตูล : ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และงานบริหารสำนักงาน สกสค.จังหวัด และจัดกิจกรรมตรวจสายตาคัดกรองต้อกระจกให้แก่ครู และประชาชนที่สนใจ
Image