ข่าว สกสค.จ.ร้อยเอ็ด : มอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
Image