ข่าว สกสค.จ.ปราจีนบุรี : เป็นประธานในการปิดอบรมเสริมศักยภาพครูผู้ช่วย ในการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
Image