ข่าว สกสค.จ.สตูล : ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมทำไข่เค็มสมุนไพร (ใบเตย) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ครูผู้สูงอายุเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว
Image