สกสค. ร่วมใจช่วยครูผู้ประสบอุทกภัย
Image

สกสค. ร่วมใจช่วยครูผู้ประสบอุทกภัย

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “อาชีวะ ช่วยประชาชน” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอุทกภัยตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ยังได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดทุกหวัดที่ประสบอุทกภัย สำรวจข้อมูลของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

 นุชรี /กัลยรัตน์ / รุ่งทิพย์ /ดวงกมล / ภาณุวัฒน์  : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ


รูปภาพ