สกสค. เร่งสรรหาบริษัทประกันสำหรับผู้กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
Image


รูปภาพ