ภาพพิธีวันสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2563
Image


รูปภาพ