ประธานในพิธีเปิดขายทอดตลาดรถยนต์ของ สกสค.
Image

ขายทอดตลาดรถยนต์ของ สกสค. สุดคึกคัก

       เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 22 คัน โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี 

       บรรยากาศของการจัดงานในช่วงเช้า มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาชมรถ พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการประมูลรถยนต์ ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 


ดวงกมล : ข่าว

กัลยรัตน์ : ภาพ

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร