ประชุมผู้บริหาร สกสค. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564
Image


รูปภาพ