สกสค. ร่วมกับองค์การคลังสินค้าฯ ช่วยเพื่อนครูและประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย
Image

สกสค. จับมือ องค์การคลังสินค้าฯช่วยเพื่อนครู และประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย

 

     นายพิเชฐ์ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เยี่ยมชมจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ที่ สกสค. ร่วมกับองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ นำมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้เพื่อนครู และประชาชน ซึ่งเปิดจำหน่ายวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นวันแรก ในครั้งถัดไปวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และวันที่ 9 กันยายน 2565 มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ณ บริเวณด้านข้างร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
ดวงกมล :  ข่าว/ภาพ

ภาณุวัฒน์ : กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ