สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

       เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 71 รูป และพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกำกับร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

      นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธี ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์รับบาตร จำนวน 71 รูป พร้อมทั้งจัดรถยนต์รับ – ส่ง


รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว

ภาณุวัฒน์ : กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ