วิสัยทัศน์
Image

เป็นองค์กรยุคใหม่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาชาติให้ก้าวไกล

วิสัยทัศน์
   ค.

เพื่อสนองปณิธานที่ว่า "เพื่อนของครู...อยู่ที่นี่"

ข้อมูลล่าสุด ณ มิถุนายน 2562

free porn