ข่าวสาร
ติดต่อ...ช.พ.ค.-ช.พ.ส. Call Center 0-2288-4500    //////    ติดต่อ...หอพัก สกสค. โทร. 02-6546430-34
...
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
ประจำเดือนพฤศจิกายน 57
ชพค. : 514.00 บาท
ชพส. : 235.00 บาท
ดูย้อนกลับ

ช.พ.ส. (เมนูด้านซ้าย) เขียนโดย อิทธิพล ยมสุขขี (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)    วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 1999 เวลา 07:00 น.

3. เอกสารหลักฐานในการสมัครสมาชิก ช.พ.ส.


ผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส.

   1.ชุดใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. ประกอบด้วย
      - ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.1)
      - ใบรับรองแพทย์ (ชพส.2)
      - หนังสือรับรอง ชพส.4/1 (ของคู่สมรสผู้สมัครที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา)

     2.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา

     3.ใบสำคัญการสมรส ฉบับจริง พร้อมสำเนา

     4.สำเนาคำร้องการใช้คำนำหน้าและชื่อสกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่)

     5.สำเนาคำร้องการใช้ชื่อสกุลเดิม (กรณีหย่าแล้วจดทะเบียนสมรสใหม่)

     6.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

   คู่สมรสของผู้สมัครที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา

      1.สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ / หรือบัตรอื่น ๆ ตามแบบที่หน่วยงานกำหนด

      2.คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน หรือสัญญาจ้าง

      3.หนังสือรับรองตามแบบ ชพส.4/1

      4.กรณีสถานศึกษาของเอกชน ให้นำสมุดประจำตัวครูฉบับจริง (เล่มสีฟ้า) พร้อมสำเนาและสำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11) หรือใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ ช.พ.ส. กำหนด และเอกสารหลักฐานการสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามที่กำหนด  ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็น สมาชิก ผู้นั้นไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก และไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ จาก ช.พ.ส.

      5.สำเนาคำร้องการใช้คำนำหน้าและชื่อสกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่)

      6.สำเนาคำร้องการใช้ชื่อสกุลเดิม (กรณีหย่าแล้วจดทะเบียนสมรสใหม่)

      7.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

    ข้อมูล  ณ เดือนตุลาคม  2557

     

    ผูู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ จังหวัดที่ท่านสังกัด


    สำนักสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ช.พ.ส. 0 2288 4511

    แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 11:29 น.
     

    ข่าวสารภายใน สกสค.

    • login เพื่อส่งข่าวสารภายใน

    สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterวันนี้2967
    mod_vvisit_counterเดือนนี้2967
    mod_vvisit_counterทั้งหมด4217639

    IP: 54.167.138.53