สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558
 13 พ.ย. 2557  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 13 พ.ย. 2557  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
กฐินพระราชทานประจำปี 2557
 13 พ.ย. 2557  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ทำพิธีตั้งศาลตายาย บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 13 พ.ย. 2557  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิธีบวงสรวงองค์เทพพระพฤหัสบดี
 13 พ.ย. 2557  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
โครงการ 'ครูดีมีทุกวัน'
 13 พ.ย. 2557  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
บันทึกเทปเพื่อถวายความจงรักภักดี
 13 พ.ย. 2557  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำเครือข่ายสุขภาพครูฯ
 13 พ.ย. 2557  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

  0-2654-6433-6    webadmin@otep.moe.go.th