ข่าวสาร
ติดต่อ...ช.พ.ค.-ช.พ.ส. Call Center 0 2288 4500
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
ประจำเดือนพฤษภาคม 57
ชพค. : 466.00 บาท
ชพส. : 242.00 บาท
ดูย้อนกลับ
เมษายน 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ช.พ.ค. เขียนโดย อิทธิพล ยมสุขขี (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)    วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 12:35 น.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค. ได้ที่นี่

1. การตรวจสอบเอกสารคำขอกู้ และหลักฐานประกอบการกู้เงิน

2. แบบคำขอกู้ และรับรองสิทธิ (เอกสารหมายเลข 1)

3. หนังสือยินยอมให้หักเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ (เอกสารหมายเลข 2)

4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงาน กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่หน่วยงานเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 3)

5. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงานสำหรับผู้กู้  กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 4)

6. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงานสำหรับผู้ค้ำประกัน  กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 5)

7. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงาน  สำหรับผู้ค้ำประกัน/ทายาทตามกฏหมาย  ยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ที่ไม่มีหน่วยจ่ายเงินเดือน  (เอกสารหมายเลข 6)

8. หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้สบทบกองทุนส่งเสริมความมั่นคง  (เอกสารหมายเลข 7)

9. หนังสือยินนอมให้หักเงินเบี้ยประกันโครงการอุบัติเหตุและสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย  สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้กู้อายุไม่เกิน 65 ปี  (เอกสารหมายเลข 8)

10. หนังสือยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือนของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)  (เอกสารหมายเลข 9)

11. หนังสือยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือนของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้ค้ำประกัน) เพื่อนำส่งสำนักงาน ช.พ.ค. / สกสค.จังหวัด  (เอกสารหมายเลข 10)

12. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้  (เอกสารหมายเลข 11)

13. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้  (เอกสารหมายเลข 12)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2012 เวลา 11:53 น.
 

ข่าวสารภายใน สกสค.

  • login เพื่อส่งข่าวสารภายใน