ข่าวสาร
ติดต่อ...ช.พ.ค.-ช.พ.ส. Call Center 0 2288 4500
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
ประจำเดือนพฤษภาคม 57
ชพค. : 466.00 บาท
ชพส. : 242.00 บาท
ดูย้อนกลับ
เมษายน 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Main OTEP เขียนโดย Web administrator    วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 03:30 น.
ส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนัก เบอร์โทรศัพท์
สำนักอำนวยการ

นายเพทาย ทองมหา
0-2282-4936
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวนิยมพร ธรรมวงษา
0-2282-4147
สำนักสวัสดิภาพครู

นายสุเทพ ริยาพันธ์
0-2288-4555
สำนักสวัสดิการครู

นางปิยาภรณ์ เยาวาจา
0-2281-7673
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

นายวัชรินทร์ ผละพล
0-2282-4049
สำนักกฏหมายและคุ้มครองสิทธิครู

 

 

นายพรเทพ  มุสิกวัตร

0-2282-6846
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

นางจันทรา  ไชยเสน

0-2356-0102
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู

นายวิบูลย์ คงมั่น
รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

0-2356-0105
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:03 น.
 

ข่าวสารภายใน สกสค.

  • login เพื่อส่งข่าวสารภายใน