ข่าวสาร
ติดต่อ...ช.พ.ค.-ช.พ.ส. Call Center 0-2288-4500    //////    ติดต่อ...หอพัก สกสค. โทร. 02-6546430-34
...
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
ประจำเดือนพฤศจิกายน 57
ชพค. : 514.00 บาท
ชพส. : 235.00 บาท
ดูย้อนกลับ

Main OTEP เขียนโดย Web administrator    วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 03:43 น.
สำนักงาน สกสค.จังหวัด ที่อยู่สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์
กรุงเทพมหานคร อาคารองค์การค้าคุรุสภา ชั้น 5
เลขที่ 133 ถนนเพชรบุรี ซอย3
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
(02) 2151630
(02) 2151631
กรุงเทพมหานคร
กระบี่ ตรงข้ามโรงแรมบุญสยาม ถนนเจ้าคุณ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง 81000
(075) 612662 ยังไม่มีเว็บไซต์
กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง 71000
(034) 564415 กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์ ภายในโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 
ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง 46000
(ทางไปอำเภอสมเด็จ)
(043) 810660 กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมือง 62000
(055) 705216 ยังไม่มีเว็บไซต์
ขอนแก่น เลขที่ 425 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์
ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง 40000
(043) 255293
(043) 255294
ขอนแก่น
จันทบุรี เลขที่ 4/3-4 ถนนชวนะอุทิศ
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง 22000
(039) 312067 จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง 24000
(038) 512561 ยังไม่มีเว็บไซต์
ชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
อาคารดร.ประโยชน์ ถนนพระยาสัจจา
อำเภอเมือง 20000
(038) 284000 ชลบุรี
ชัยนาท เลขที่ 333/2 อาคารคุรุสัมมนาคาร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง 17000
(056) 416508 ชัยนาท
ชัยภูมิ ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง 36000
(044) 821933 ชัยภูมิ
ชุมพร เลขที่ 271 ถนนปรมินทรมรรคา อำเภอเมือง
86000 (ข้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร)
(077) 502909 ชุมพร
เชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
(053) 211681
(053) 215163
เชียงใหม่
เชียงราย 702 หมู่ 1 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง 57100
(053) 166571
(053) 166593
เชียงราย
ตราด เลขที่ 356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง 23000
(039) 520250 ตราด
ตรัง เลขที่ 1 หมู่ 3  
ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง
 92000
(075) 570560
(075) 570561
ตรัง
ตาก บริเวณศาลากลางจังหวัด
ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมือง 63000
(055) 541096 ตาก
นครนายก เลขที่ 182/89 ถนนสุวรรณศร   
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง 26000
(037) 315126 นครนายก
นครปฐม เลขที่ 15 ถนนเทศา ซอย 6
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง 73000
(034) 258266 นครปฐม
นครพนม ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง 48000
(042) 514073 นครพนม
นครราชสีมา ถนนมหาดไทย
อำเภอเมือง 30000
(044) 244589 ยังไม่มีเว็บไซต์
นครศรีธรรมราช เลขที่ 15 ซอยตึกดิน ถนนราชดำเนิน
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 80000
(075) 340368 ยังไม่มีเว็บไซต์
นครสวรรค์ เลขที่ 999/19 หมู่ที่ 6
ถนนนครสวรรค์-ชุมแสง
ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมือง 60000
(056) 217851
(056) 217852
นครสวรรค์
นนทบุรี อาคาร 3
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด 11000
(02) 5834983-4 นนทบุรี
นราธิวาส เลขที่ 11 ถนนนราภิรมย์ 
อำเภอเมือง 96000
(073) 512321 นราธิวาส
น่าน เลขที่ 554 ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมือง 55000
(054) 716030 น่าน
บุรีรัมย์ ถนนนิวาส ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง 31000
(044) 601761 ยังไม่มีเว็บไซต์
บึงกาฬ 249 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมือง 38000
(042) 491675 ยังไม่มีเว็บไซต์
ปทุมธานี ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก
อำเภอเมือง 12000
(02) 5812148
(02) 5816975
ยังไม่มีเว็บไซต์
ประจวบคีรีขันธ์ ถนนสุขใจ ซอย 12
อำเภอเมือง 77000
(032) 604784 ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง 25000
(037) 213445 ปราจีนบุรี
ปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์
ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง 94000
(073) 348608 ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 105 หมู่ 3 
ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 13000
(035) 252765 ยังไม่มีเว็บไซต์
พะเยา เลขที่ 558 หมู่ 11
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมือง 56000
(054) 480898 พะเยา
พิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอเมือง 66000
(056) 652880 พิจิตร
พิษณุโลก หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามสูง
อำเภอเมือง 65000
(055) 993051
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ เลขที่ 69 ถนนสระบุรี-หล่มสัก
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง 67000
(056) 737087 เพชรบูรณ์
เพชรบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมือง ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง 76000
(032) 424123 เพชรบุรี
แพร่ เลขที่ 2 ถนนสองแคว ตำบลในแคว
อำเภอเมืองแคว 54000
(054) 627118 ยังไม่มีเว็บไซต์
พังงา เลขที่ 14 ซอยชุมนุมราษฎร์
ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมือง 82000
(076) 413399 พังงา
พัทลุง เลขที่ 14 หมู่ 1 ถนนเอเชีย
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง 93000
(074) 620931
(074) 671658
ยังไม่มีเว็บไซต์
ภูเก็ต อาคารสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการ ชั้นล่าง
ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง 83000
(076) 241494 ภูเก็ต
มุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง 49000 (042) 614863 มุกดาหาร
มหาสารคาม ศาลากลาง ชั้น 2
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง 44000
(043) 777513
(043) 777578
(043) 777071
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน อาคารเฮือนวัฒนธรรม (สพป.เขต 1)
ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ
อำเภอเมือง 58000
(053) 611722 แม่ฮ่องสอน
ยะลา เลขที่ 1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
อาคาร 9 ถนนอาคารสงเคราะห์
ตำบลสะแตง 95000
(073) 221624 ยังไม่มีเว็บไซต์
ยโสธร บ้านตับเต่า ถนนวารีราชเดช
ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง 35000
(045) 715066 ยังไม่มีเว็บไซต์
ร้อยเอ็ด เลขที่ 46 ถนนเทวาภิบาล
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 45000
(043) 513506 ร้อยเอ็ด
ระนอง เลขที่ 180/12 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม 
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง 85000
(077) 810916-7 ระนอง
ระยอง เลขที่ 1/24 ถนนบางจาก
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง 21000
(038) 870234 ระยอง
ราชบุรี เลขที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ชั้น 5 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง 70000
(032) 327448 ราชบุรี
ลพบุรี สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง (เดิม)
บริเวณที่ว่าการ ถนนนารายณ์มหาราช
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง 15000
(036) 424892 ยังไม่มีเว็บไซต์
ลำปาง ถนนบ้านดงพัฒนา ตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมือง 52000
(054) 821201
(054) 821202
ลำปาง
ลำพูน เลขที่ 129 หมู่ 4
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง 51000
(053) 003558 ลำพูน
เลย เลขที่ 459 (โรงเรียนบ้านปากภูเดิม)
หมู่ 6 ตำบลเมือง
อำเภอเมือง 42000
(042) 812681 ยังไม่มีเว็บไซต์
ศรีสะเกษ เลขที่ 340 หมู่ 5
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง 33000
(045) 643945
(045) 616823
ยังไม่มีเว็บไซต์
สกลนคร อาคารเอนกประสงค์สถานศึกษาสกลราชวิทยานุกูล
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง 47000
(042) 713644 สกลนคร
สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขาลูกช้าง
อำเภอเมือง 90000
(074) 337336
(074) 337337
สงขลา
สตูล เลขที่ 884 หมู่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด
อำเภอเมือง 91000
(074) 712153 ยังไม่มีเว็บไซต์
สมุทรสาคร เลขที่ 93/822 หมู่ 7
ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง 74000
(034) 827097 ยังไม่มีเว็บไซต์
สมุทรสงคราม เลขที่ 140 หมู่ 3 ถนนเอกชัย
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง 75000
(034) 712935 สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ เลขที่ 34/6 ถนนสุขุมวิท
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง 10270
(02) 7552038 ยังไม่มีเว็บไซต์
สระบุรี เลขที่ 437/9 ต.ปากเพรียว
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง 18000
(036) 351791
สระแก้ว 537/1 ถนนสุวรรณศร 
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง 27000
(037) 515022
(037) 425390 
สระแก้ว
สิงห์บุรี ศูนย์ราชการจังหวัด ตำบลบางมัญ
อำเภอเมือง 16000
(036) 507262 ยังไม่มีเว็บไซต์
สุโขทัย เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์
ตำบลรานี อำเภอเมือง 64000
(055) 616284 ยังไม่มีเว็บไซต์
สุพรรณบุรี สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 361 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์พระยา
อำเภอเมือง 72000
(035) 536170 สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี สำนักงานชั่วคราว (อาคารสีชมพู)
โรงเรียนวัดตรณาราม ถ.จุลจอมเกล้า
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน  84130
(077) 315393
(077) 315394
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์ เลขที่ 192 หมู่ 10 บ้านสกร็อม
ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง
อำเภอเมือง 32000
(044) 143072
(044) 143073
สุรินทร์
หนองคาย เลขที่ 52 หมู่ที่ 6 บริเวณ
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 
ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองจอมเกาะ
อำเภอเมือง 43000
(042) 990691 ยังไม่มีเว็บไซต์
หนองบัวลำภู บริเวณประตูเข้า -ออกด้านหลัง
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอเมือง 39000
(042) 311523
(042) 311208
ยังไม่มีเว็บไซต์
อ่างทอง เลขที่ 11/1 ถนนเทศบาล 1
ตำบลบางแก้ว (สนง.สปอ.เมืองเดิม)
อำเภอเมือง 14000
(035) 611839 ยังไม่มีเว็บไซต์
อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมือง 34000
(045) 255358 ยังไม่มีเว็บไซต์
อุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง 61000
(056) 511980 อุทัยธานี
อุดรธานี เลขที่ 100/11 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว 
อำเภอเมือง 41000
(042) 932567
อุตรดิตถ์ เลขที่ 91/9 หมู่ 3 ถนนพาตวารี
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง 530000
(055) 442228
(055) 817753
อุตรดิตถ์
อำนาจเจริญ เลขที่ 258 หมู่ 19 ถนนชยางกูร
ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง 37000
(045) 452020 ยังไม่มีเว็บไซต์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2014 เวลา 10:38 น.
 

ข่าวสารภายใน สกสค.

  • login เพื่อส่งข่าวสารภายใน

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4833
mod_vvisit_counterเดือนนี้150234
mod_vvisit_counterทั้งหมด4164914

IP: 54.91.35.130