ภาพกิจกรรม
Image
Thumbnail
สกสค. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง "บ้านพักครู ตชด. เฉลิมพระเกียรติ"
 1 พ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ทำ MOU 16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ดอกเบี้ย 3.5% แก้หนี้วิกฤติครู
 5 พ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าหอพัก สกสค.
 11 เม.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ดูแลครูฯ ส่งเสริม สร้างสุข วัยเกษียณ
 24 ก.พ. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตามรอยพ่อ "พอเพียง" กระทรวงศึกษาจัดงาน "เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ"
 22 ก.พ. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นพันธมิตรร่วมแก้หนี้วิกฤติครู
 3 ก.พ. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้
 17 ม.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ศธ. ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2560
 6 ม.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. สนับสนุน ศธ. เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ "ห้องสื่อนวัตกรรมโรงเรียนห่างไกล" โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี
 3 ม.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ
 2 ม.ค. 2560  |   อ่านต่อ...