ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
ร่วมพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8
 25 ส.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิภาพครู จังหวัดเพชรบุรี
 22 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ส่งมอบเช็คจำนวน 600 ล้านบาท ให้กับ นายหวั่น แตงทิพย์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
 21 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2561
 19 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการหล่อเทียนพรรษา ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 13 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 18 สหกรณ์
 29 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหานคร
 6 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด 6 จังหวัด ภาคเหนือ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 23 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง "บ้านพักครู ตชด. เฉลิมพระเกียรติ"
 1 พ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
 19 พ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...