สำนักนิติการ
Image

สำนักนิติการ

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักนิติการ

กลุ่มกฏหมายและอรรถคดี
นายวิชชากร  คงมั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและอรรถคดี
กลุ่มวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์นางสาวแก่นจันทร์  เบิกละ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์