นายณรงค์พล พัฒนศรี
Image

นายณรงค์พล พัฒนศรี

 2 ก.ค. 2567  |   ผู้บริหาร สกสค.

Img

นายณรงค์พล พัฒนศรี

ผู้ชำนัญพิเศษปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล

 

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (ชั้น2)
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต    กทม.   10300
เบอร์ติดต่อ
0 2105 4987 กด 1101
อีเมล-