ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบมูลนิธิฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
Image

ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบมูลนิธิฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

 

      มื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการ ชั้น 1 สำนักสวัสดิการ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจการของมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ครั้งที่ 2/2564ดยมี นายบุญส่ง นาวารักษ์ เป็นประธาน นายองค์กร อมรสิรินันท์ เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประขุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

      


รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ