สกสค. จัดประชุมประเมินราคารถยนต์ที่จะขายทอดตลาด ปี'65
Image

สกสค. จัดประชุมประเมินราคารถยนต์ที่จะขายทอดตลาด ปี’65

    นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาประเมินราคาขั้นต่ำของพัสดุรถยนต์ของสำนักงาน ซึ่งจะจำหน่ายรถยนต์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยดำเนินการขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 22 คัน

    ทั้งนี้ ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหน้าห้องปฏิบัติงานรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ