สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 130 ปี ศธ.
Image

สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 130 ปี ศธ.

          เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 131 รูป โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการจากองค์กรหลัก และพนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์กรในกำกับร่วมพิธีดังกล่าว

          ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้นิมนต์พระสงฆ์รับบาตร จำนวน 131 รูป พร้อมจัดรถตู้ รับ – ส่งพระสงฆ์ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

กัลรัตน์ : ช่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ