ข่าว สกสค.จ.พังงา : ร้านค้า สถานประกอบการ มอบส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดพังงา
Image