ข่าว สกสค.จ.ลำปาง : เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
Image