ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)ฯ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Image

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูล

โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

 

        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ระบบคลังข้อมูลโครงการสวัสดิดการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้มีระบบควบคุมดูแล และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ 

รูปภาพ