ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จ.ลำพูน และมอบเงินสวัสดิการ 2,000 บาท ให้แก่ครูอาวุโส
Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จ.ลำพูน

และมอบเงินสวัสดิการ 2,000 บาท ให้แก่ครูอาวุโส สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน และมอบเงินตามโครงการเพิ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ซึ่งมีอายุ 85 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สังกัดสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน รายละ 2,000 บาท จำนวน 4 ราย โดยมี นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยการความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน


 กัลยรัตน์ : ข่าว

ภาณูวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

สำนักงาน สกสค. จ.ลำพูน : ภาพ

รูปภาพ