สกสค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)
Image

สกสค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)

    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สกสค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลฯ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

รุ่งทิพย์ : ข่าว / ภาพ / เว็บไซต์

ภาณุวัฒน์ : กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ