สกสค. ประชุมพัฒนาแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพ
Image

สกสค. ประชุมพัฒนาแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพ

 

    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  เป็นรองประธาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการครูช่วยครู ประจำปี พ.ศ. 2566 การดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัดิการและสวัสดิภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในยุค THAILAND 4.0 และพิจารณากำหนดการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย และบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในสี่ภูมิภาค ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)


รุ่งทิพย์ :  ภาพ / ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

 

รูปภาพ