เดินหน้า รพ. ครู มุ่งสู่ Smart Hospital
Image

 เดินหน้า รพ. ครู มุ่งสู่ Smart Hospital

        เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นที่ปรึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครู พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารโรงพยาบาลครู ครั้งที่ 2/2566 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงพยาบาลครูที่ผ่านมา รวมทั้ง แผนพลิกโฉมโรงพยาบาลครู อาทิ โครงการ Smart Hospital , โครงการ Renovation อาคารหอพัก 4 ชั้น (เก่า) เพื่อขยายการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น วันนี้ สกสค. ได้เดินหน้าพัฒนาโรงพยาบาลครู เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Hospital รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว/ อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ